Waarom paardencoaching

Tijdens het uitvoeren van activiteiten met paarden in de coachsessie ontstaan vaak als vanzelf de metaforen voor het omgaan met situaties in het dagelijks leven. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld: leiderschap, grenzen stellen, verantwoordelijkheid, controle, relaties en vertrouwen.


Paarden zijn een expert in het lezen van lichaamstaal en zijn uitermate gevoelig voor het gedrag en de innerlijke belevingswereld van de ander. Als kuddedieren en prooidieren hebben paarden, net als mensen, behoefte aan duidelijkheid en veiligheid. Paarden voelen het feilloos aan wanneer onze gedachten niet overeenkomen met onze lichaamstaal en reageren daarop. Het paard geeft jou feedback, zonder oordeel, over hoe jij je op dat moment voelt en wat je uitstraalt. Van die feedback maken we binnen de coaching gebruik. Je wordt je bewuster van je lichaamshouding, gedrag en gevoel. Patronen worden zichtbaar. Je krijgt de mogelijkheid om te experimenteren met nieuw gedrag in een veilige omgeving, waardoor blijvende verandering kan ontstaan.

De belangrijkste kenmerken van Equine Assisted Coaching zijn als volgt:
  • Het is een ervaringsgerichte manier van leren. Jouw ervaring en beleving staan centraal. Er wordt dan ook weinig gepraat tijdens de sessies.
  • Het is een oplossingsgerichte methode. Het uitgangspunt is dat je zelf de oplossing voor jouw probleem of hulpvraag in je hebt. De nadruk ligt op mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.
  • De activiteiten vinden plaats op de grond, naast het paard. Je hoeft geen ervaring met paarden te hebben.
  • Er is geen goed of fout. Jouw beleving staat centraal.
  • Tijdens reflectiemomenten help ik je, middels het teruggeven van objectieve observaties en het stellen van open vragen, om tot inzichten en gevoelens te komen die tot dan onbewust waren. Vervolgens kun je experimenteren met nieuw gedrag en opnieuw ervaren (met het paard).
  • Het welzijn en de veiligheid van zowel jou als het paard, staan centraal.

Rouw- en verliesbegeleiding

Rouwen is een proces, daarom noem ik het ook liever rouwbegeleiding in plaats van rouwverwerking. Verwerken suggereert dat het rouwen op een gegeven moment klaar is. Rouwen doe je echter je leven lang. En het is hard werken. Soms kun jij, jouw partner of kind(eren) hierbij wel een steuntje in de rug gebruiken. Ik ben er om jullie die steun te bieden.

Er bestaan verschillende verlieservaringen: verlies door de dood, verlies door scheiding, verlies van gezondheid, verlies door verhuizing, verlies van baan, etc. Ik richt me in mijn begeleiding op al deze vormen van verlies en werk hierbij systemisch (dat wil zeggen dat ik me zowel richt op jou als individu als jou als onderdeel van jouw familiesysteem of organisatiesysteem). Verlies heeft invloed op het hele gezin. Bij het werken met kinderen betrek ik dan ook altijd de ouders bij de begeleiding.

Hierbij maak ik gebruik van verschillende methodieken (zoals tafelopstellingen met poppetjes, creatieve oefeningen, ontspanningsoefeningen en oefeningen met de paarden) waarin ik ben geschoold. Daarnaast werk ik intuïtief en maak ik gebruik van mijn eigen verlieservaringen.

Ik vind het belangrijk om deze begeleiding te bieden op een plek waar jij je veilig voelt. Dat kan zijn bij mij thuis aan de keukentafel, bij jou thuis, op school of op mijn coachlocatie bij de paarden.

Tarieven

Individuele Sessie Kind


€ 70

Alle sessies zijn vrijgesteld van btw.

Een sessie kindercoaching duurt ongeveer een uur.

Individuele Sessie Volwassene


€ 90

Duo-Sessie€ 130

Groepssessie/ teams


prijs op aanvraag

Afhankelijk van de grootte van het team werk ik bij team coaching samen met een collega coach.