Privacyverklaring Cadans Coaching

Bij het verlenen van diensten verwerkt Cadans Coaching jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring beschrijft het beleid dat Cadans Coaching hanteert met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van persoonsgegevens.

Bedrijfsgegevens

Cadans Coaching
Essenpasstraat 25
6691 BD Gendt

06-49777093
www.cadans-coaching.com 
info@cadans-coaching.com

KvK 69368007

Verkrijgen en verwerken van persoonsgegevens

Indien je gebruik maakt van onze diensten verstrek je ons jouw persoonsgegevens om jou deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coach- of hulpverleningstraject. We verwerken alleen de gegevens die jij zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende persoonsgegevens zijn:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Aantekeningen van gesprekken en sessies
 • Inhoud van communicatie via mail dan wel telefonisch
 • Bedrijfsnaam
 • KvK nummer

Doeleinden (waarom)

Wij verwerken deze persoonsgegevens met als doel:

 • De gegevens e-mailadres, telefoonnummer en aantekeningen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan.
 • De NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet. Zonder naam, adres(sen), e-mailadres en aantekeningen kan Cadans Coaching haar werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken, kunnen we je niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat Cadans Coaching geen dienst kan leveren. Wil je dit wel? Dan ben je verplicht je gegevens te geven.

Cookies

Om de website zo goed mogelijk te laten functioneren, gebruiken wij alleen functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dan de help-functie van de browser.

Social Media buttons

De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Cadans Coaching gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Social Mediakanalen

Cadans Coaching maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook en LinkedIn. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Cadans Coaching gebruik van buttons en linken. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacy verklaringen van de bovengenoemde social mediakanalen uitsluitsel bieden.

Delen met anderen

Cadans Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan derden die betrokken zijn bij jouw hulpverleningstraject.

Bewaartermijn gegevens

Cadans Coaching bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:

 • De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan.
 • Alle overige gegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht of het account, worden zes maanden na afronding van de overeenkomst verwijderd.

Jouw rechten

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cadans Coaching. Cadans Coaching heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via info@cadans-coaching.com.

Beveiliging van gegevens

Cadans Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die Cadans Coaching verwerkt.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@cadans-coaching.com.

Klacht

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden jou daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7 maart 2019.